• Desander - AI012-01
  • Desilter - AI012-02
  • Jet Mud Mixer - AI012-03
  • Mud Cleaner - AI012-04
  • Mud Pump Unit - AI012-05
  • Mud Recycling Unit - AI012-06
  • Bentonite Mixing Hopper - AI012-07
  • Bentonite Mixing Pump - AI012-08
  • Vertical Mud Pump - AI012-09